Monday, December 5, 2022
गृहपृष्ठसमाचारदुई दिने क्षमता विकास तालिम सम्पन्न

दुई दिने क्षमता विकास तालिम सम्पन्न

 कञ्चनपुर,

आइतबार स्थानीय तहका योजना तर्जुमा प्रकृया तथा वढडा कार्यालयबाट प्रवाह गरिने सेवा बारे क्षमता विकास तालिम सम्पन्न गरिएको छ ।

सहयात्रा नेपालको आयोजना र यु एस ए आइ डी साझेदारी संङ्घयिता सहयोग कार्यक्रमको सहयोगद्वारा स्थानीय सरकारको योजना तर्जुमा प्रक्रिया तथा वडा कार्यालयबाट प्रवाह गरिने सेवा सम्बन्धी दुई दिने क्षमता विकास तालिम आयोजना गरएिको हो । तालिमको सुरुवात स्थानीय सरकारको संरचना र सार्वजनकि सेवा डेलभिरी, नागरकिको सहभागतिामूलक योजना र बजेट प्रकृया र स्थानीय सरकारसँग सहभागतिामूलक योजना र बजेटमा संलग्न हुनका लागी नागरकिमा के के सपि हुनु पर्दछ, कसरी स्थानीय स्तरको योजना र बजेट प्रक्रयिालाई बढी सहभागतिामूलक बनाउन सकन्छि भन्ने बारे खुला छलफलका साथ सहभागीले कार्ययोजना निर्माण गरिएको छ ।तालमिको सहजिकरण यु एस ए आइ डी साझेदारी संङ्घयिता सहयोग कार्यक्रमका कञ्चनपुर जल्लिा नागरकि संगलग्नता संयोजक देव राज बडु र भमिदत्त नगरपालकिा वार्ड न। १८ का वार्ड सचवि नरेन्द्र देव भटट्ले संयुक्त रुपमा गर्नु भएको थयिो भने कार्यक्रममा सहभागी वार्डन १८ अन्र्तगतका बभिन्नि टोल विकास संस्था, विभिन्न समुह र समुहका सथै सहयात्रा नेपाल गरि १५ जनाको सहभागीता रहेको थियो ।

ताजा समाचार